045 567 60 70
Tijdens kantooruren

Hoofd Personeel & Organisatie

“In GaiaZOO kun je ervaren hoe bijzonder onze aarde is…”


aap

GaiaZOO is volgens velen de mooiste dierentuin van Nederland. Sinds de opening in 2015 bezochten ruim 5 miljoen bezoekers de Zuid-Limburgse zoo die al tientallen awards voor beste, leukste en meest innovatieve dierentuin van Nederland in de wacht sleepte. Een bezoek aan GaiaZOO is een wandeling door de natuur, langs inheemse en exotische dieren in natuurgetrouwe leefgebieden. Wij leggen de lat zo hoog mogelijk: voor de dieren, maar ook voor onze bezoekers. Perfect gastheerschap is daarbij ons uitgangspunt en onze medewerkers spelen daarin een sleutelrol. De fundamenten waarop onze organisatie rust zijn de afdelingen Dier, Park & Gast.
Omdat wij geloven dat onze medewerkers onze belangrijkste ambassadeurs zijn, zoeken wij een:

Hoofd Personeel & Organisatie
(voor 38 uur/week, maar parttime is bespreekbaar)

die ervoor zorgt dat onze medewerkers vol passie en plezier optimale prestaties leveren.

De organisatie

Binnen GaiaZOO zijn zo’n 60 medewerkers in vaste dienst met zeer uiteenlopende taakgebieden. Op jaarbasis worden bovendien 25 FTE ingezet via Wiertz Personeelsdiensten. De organisatie hanteert de Leisure CAO. De afdeling Personeel & Organisatie is gericht op het vormgeven en uitvoeren van het P&O-beleid. Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor het sturen van de inzet en ontwikkeling van medewerkers; P&O adviseert en biedt ondersteuning. Het Hoofd P&O ressorteert onder de directie en bekleedt een strategische positie binnen de organisatie.

Kerntaken

 A. Ontwikkeling van HRM beleid en bijbehorende Personeelsinstrumentarium

 • volgt ontwikkeling in regelgeving en vakgebied HRM;
 • werkt kaders uit waaraan het door de afdeling P&O te voeren/ontwikkelen beleid en instrumentarium moet voldoen;
 • beschrijft, stelt samen en onderzoekt nieuwe functiebeschrijvingen;
 • voert overleg en onderhandelingen en realiseert de inzet van externe expertise;
 • voert overleg en legt contacten vast met arbeidsintermediairs en is het vaste aanspreekpunt richting het uitzendbureau.

 B. Levering van adviezen en diensten op HRM-gebied

 • fungeert als adviseur van directie, management, hoofden en coördinatoren;
 • bewaakt de naleving van wetten en regelgeving in het kader van arbeidsvraagstukken, ondersteunt het verantwoordelijke management, attendeert en signaleert zo nodig het MT;
 • reguleert, adviseert en ondersteunt het MT bij P&O gerelateerde zaken;
 • begeleiden van leidinggevenden (en eventueel medewerkers) bij omgang met ziekteverzuim en ontslagprocedures;
 • inventariseren van de opleidingsbehoefte en adviseren bij opleidingsvragen en organiseren van collectieve trainingen.

 C. Uitgevoerd beheer

 • stemt personele ontwikkelingen e.d. af met Manager Financiële Zaken;
 • is verantwoordelijk voor interne communicatie;
 • ontwikkelt een POP-cyclus en voert hierin jaarlijks de ontwikkelgesprekken
 • waarbij de volgende thema’s centraal staan:
  - medewerkerstevredenheid-onderzoeken
  - ontwikkeldoelen vaststellen
  - binden & boeien
  - duurzame inzetbaarheid
 • realiseert een betrouwbare personeelsadministratie;
 • realiseert een zorgvuldig beheer van personeelsdossiers;
 • verzorgt de werving en selectie van vaste medewerkers samen met betrokken leidinggevende (publicatie vacatures, houden van gesprekken, adviseren over keuze);
 • staat personeelsleden met functionele of persoonlijke problemen te woord, bespreekt mogelijke oplossingen of verwijst naar een extern hulporganisatie, en levert voorstellen aan betrokkenen (leidinggevende of medewerker);
 • coacht medewerkers op basis van gelijkwaardigheid en in onderlinge interactie. Analyseert de situatie, verkent oplossingen en probeert dit in de praktijk te toetsen.

 
Kennis en ervaring:

 • HBO personeel & arbeid
 • HBO werk- en denkniveau
 • goede communicatieve vaardigheden mondeling en schriftelijk
 • kennis van en ervaring met het werken met softwarepakketten (o.m. tekstverwerking/personeels­informatiesysteem)
 • kennis van arbeids- en sociaal verzekeringsrecht
 • kennis van interne procedures, bedrijfsregelingen en Leisure CAO
 • enige jaren relevante werkervaring als P&O-expert

Is deze vacature jou op het lijf geschreven? Reageer dan via: werken@GaiaZOO.nl

 

               

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO