Red de gier in Europa

Eind 20e eeuw verdwenen de grote gieren in rap tempo uit Europa. De belangrijkste oorzaken: bewuste vervolging en het medicijn diclofenac dat veelvuldig gebruikt werd in de veeteelt. Gieren die kadavers eten van dieren die hiermee behandeld werden, zijn ten dode opgeschreven.

Natuurbeschermers en dierentuinen luidden de noodklok. Actieplannen en fokprogramma’s werden opgestart. Dankzij deze inspanningen konden vanaf 1988 weer monniksgieren en vale gieren worden uitgezet in Frankrijk en Spanje. De (nakomelingen van) deze gieren planten zich inmiddels alweer voort in het wild, maar hulp en onderzoek blijven nodig. Daarom steunt het Gaia Nature Fund voor het tweede jaar op rij de Franse natuurbescherming LPO in het Verdon gebied.
Met de donatie van € 2.500,- kan een GPS-zender worden aangeschaft, zodat zij het wel en wee van geherintroduceerde gieren op de voet kunnen volgen.

€0
Van het €2.500 doel.

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO