Zwarte ibis


zwarte ibis

Plegadis falcinellus

Met zijn kromme snavel prikt de zwarte ibis in ondiep water naar insecten, bloedzuigers en schelpdieren. ’s Nachts slapen ze in grote gemengde kolonies met andere moeras-vogels hoog in de bomen. Door vervuiling en verdroging van hun waterrijke leefgebied, nam het aantal zwarte ibissen sterk af. Sinds de jaren negentig groeien de populaties in Zuid-Europa echter weer sterk. Tijdens
zwerftochten op zoek naar nieuw leefgebied, bezoeken ook steeds meer zwarte ibissen ons land. Omdat ze op eigen kracht zijn gekomen, zijn ze geen exoot.

Ontdek hier meer over ‘Vreemde Vogels’ in Nederland.

Terug naar alle dieren

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO