Waldrapp ibis


waldrapp ibis

Geronticus eremita

Waldrapp ibissen zijn ernstig bedreigd. Helaas is in de afgelopen 20 jaar het aantal Waldrapp ibissen in het wild hard achteruit gegaan. Hun leefgebied verdwijnt in rap tempo door menselijk invloeden. De intensieve landbouw en verstoring van broedlocaties zijn hierbij de grootste bedreigingen. Fokprogramma’s (EEP’s genaamd) in dierentuinen zoals GaiaZOO, zijn dan ook noodzakelijk voor het voortbestaan van de soort. Daarnaast heeft het Gaia Nature Fund, de natuurbehoudstichting van GaiaZOO, financiële steun gegeven aan een project in Marokko. Dankzij hun werk, is het aantal Waldrapp ibissen aldaar de afgelopen decennia weer licht toegenomen.

Met hun lange, kromme snavel prikken Waldrapp ibissen in de grond, op zoek naar kevers, hagedissen en andere kleine dieren. Ze leven meestal in droge, schaars begroeide gebieden. Je kunt vast wel zien waarom deze ibis ook wel Noordelijk kaalkop ibis wordt genoemd!

Vanuit het Gaia Nature Fund steunt GaiaZOO de waldrapp ibis, lees meer over het project!

 

Verspreidingsgebied

verspreidingsgiebied waldrapp ibis

Terug naar alle dieren

Deel deze pagina
Tickets reserveer hier

EEP

EEP-logo-300x187

Deze diersoort wordt beschermd door het European Endangered Species Programme

 

Ontdek meer over het belang van fokprogramma’s >

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO