Boeren gans


Landgans banner 2

Ganzen worden al heel lang door mensen gehouden. Niet alleen voor het vlees en de eieren, maar ook voor de veren. Die werden gebruikt om mee te schrijven en om pijlen van te maken. Van het fijne ganzendons worden dekbedden gemaakt. Op het boerenerf zijn ganzen ook prima ‘waakhonden’. Als ze iets niet vertrouwen slaan ze luid gakkend alarm. 

Weetjes

  • Ganzen zijn sterke dieren die goed tegen ontberingen kunnen
  • Ganzen zijn zwemvogels, maar zijn minder aan water gebonden dan eenden
  • In de tweede helft van de 19e eeuw werden wekelijks zo’n 20.000 Twentse landganzen geëxporteerd naar verschillende delen van Europa

Terug naar alle dieren

Deel deze pagina

Je wordt binnen 3 seconden doorverwezen naar GaiaZOO